ORIENTERING PÅ

Hennøy vindkraftverk består av 12 vindturbinar med ein samla kapasitet på 50.4 MW og ein gjennomsnittleg årsproduksjon på rundt 150 GWh.

Vindturbinane har ein installert effekt på 4.2MW kvar. Turbinane er av typen Vestas V136 med rotordiameter på 136m og tårn høgde 82 m.

Årsproduksjonen tilsvara det årlege energiforbruket til om lag 7500 norske husstandar. Til samanlikning har ifølge SSB Bremanger Kommune 3589 innbyggarar.

Vindkraftverket er tilknytt kraftnettet via ein 8km lang 132kV kraftleidning til ein transformatorstasjon i Svelgen.

Ice Monitoring

Varselet er et tillegg til skilting i parken

 • Det anbefales å holde en sikkerhetsavstand på {310 meters} i perioder med ising
 • Varselet omfatter skysing, underkjølt regn og våt snø. Snø som blir liggende på turbinhuset og senere danner istapper omfattes ikke av varselet.
 • Den første boksen (merket ‘NÅ’) baserer seg på turbindata, mens de neste baserer seg på prognoser
 • Hver boks omfatter en 6 timers periode
 • Prognosen oppdateres 4 ganger i døgnet, nå-boksen oppdaterer seg hvert 10. minutt
 • Det er alltid knyttet usikkerhet til meteorologiske prognoser og det vil være situasjoner med isingsforhold som ikke fanges opp gjennom driftsdata på turbinene
 • Generelle ferdselsråd til de som planlegger å gå tur i nærheten av turbiner:
 • Hold alltid avstand til turbinene ved vinterstid. Det kan falle is fra taket på turbinen som er omdannet fra snøfall tilbake i tid
 • Vurder værforholdene; dersom det er lavt skydekke eller tåke samtidig med temperatur rundt 0 så er det fare for at det er is på turbinbladene.
 • Se opp; har det nylig vært isingsfold kan det fortsatt sitte igjen is selv om det har blitt klarvær
 • Tenk over at de turbinene som ligger høyest i terrenget er mer utsatt for ising enn de som ligger lavere
 • Is og snø fra turbinblader vil drive med vinden
 • Skal en gå nær en turbin må en gjøre det med vinden i ryggen
 • Det anbefales å ikke oppholde seg rett under turbinen

Om Falck Renewables

Falck Renewables S.p.A. develops, designs, builds and manages power production plants from renewable sources, with an installed capacity of 1420 MW in the United Kingdom, Italy, United States, Spain, France, Norway and Sweden, using wind power, solar power, WtE and biomass technologies. The Group is a global player in the renewable energy technical advisory and asset management services business, through its wholly owned subsidiary Vector Renewables, providing asset management services to clients accounting for approximately 3,800 MW of installed capacity and with experience in more than 40 countries. Moreover, Falck Renewables provides highly specialized energy management and downstream services to both energy producers and consumers.

Kontakter

Kontakt på stedet
Renantis Norway AS

Sørstrandsvegen 227, 6823 Sandane, Norway

 

Hovedkvarterets kontor
Viale Monza, 259
20126 Milano
Tel. +39 02 24331

comunicazione@renantis.com